11 Marzec 2019

Żegnamy Pricing Tags, witamy Pricely

Marka Pricing Tags zaczyna istnieć pod nową nazwą - Pricely!

Gorąco zachęcamy do śledzenia nas na mediach społecznościowych.

Projekt "PricingTags - system do optymalizacji i dynamicznego zarządzania cenami w małych i średnich sieciach handlowych" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.