Realizujemy projekt w ramach programu Bridge Alfa

Tytuł projekt

Pricely – Promo Optimization Module

Cel projektu

Celem projektu Pricely – Promo Optimization Module (POM) jest szereg prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania Proof of Concept (PoC) kompletnego, systemowego narzędzia umożliwiającego automatyzację wyznaczania wartości cen i weryfikację asortymentu wyprzedażowo-promocyjnego, tzw. REKOMENDERA PROMOCJI. W narzędziu POM będą wykorzystywane algorytmy adaptacyjne i elementy uczenia maszynowego w zakresie typowych schematów reagowania konsumentów sieci handlowych na inicjatywy promocyjne i wyprzedażowe, a także będą znacząco uwzględnione modele zmienności elastyczności popytu dla cen promocyjnych i wyprzedażowych oraz przetwarzania informacji w czasie rzeczywistym.

Planowane efekty

Efektem realizacji zaplanowanych prac B+R będzie stworzenie algorytmów, stanowiących integralną część systemu PricingTags, umożliwiających automatyczną analizę i przetwarzanie zebranych danych oraz opracowywanie rekomendacji i zaleceń jakościowych i ilościowych w zakresie kampanii promocyjno-wyprzedażowych w sieciach sklepów (w pierwszej kolejności ogólnospożywczych).

Wartość projektu

1 050 000 zł

Wkład Funduszy Europejskich

840 000 zł

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

Invite us to the meeting

In 45 minutes we will convince you that the implementation of Pricely in your network will open new opportunities for development.

?
The project "PricingTags - a system for optimization and dynamic price management in small and medium commercial networks" is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund under Priority Axis I: Entrepreneur Eastern Poland, measure 1.1 Starting platforms for new ideas, Sub-measure 1.1 .2 Development of startups in Eastern Poland.