Full Stack / C#/.NET Developer

Kim jesteśmy i co robimy?

 • Rozwijamy oprogramowanie do zarządzania cenami w sieciach handlowych wykorzystujące BigData oraz Machine Learning. Oprogramowanie jest oferowane w modelu SaaS.
 • Rozpoczynamy rozwój nowych modułów systemu i rozbudowujemy zespół R&D.
 • Obecnie skupiamy się na sieciach handlowych w Polsce, pozyskiwanie klientów poza Polską jest zaplanowane po opracowaniu nowych modułów w systemie.

Posiadana wiedza / znajomość technologii i narzędzi

 • .NET -> .NET / .NET Core
 • C# oraz Entity Framework
 • MS SQL
 • Angular
 • Azure Cloud
 • VSTS / Azure Dev Ops
 • Znajomość metodyk projektowych AGILE

Kwalifikacje formalne

Formalne certyfikaty w zakresie np. metodyk projektowych albo wymienionych technologii są mile widziane, nie są obowiązkowe.

Doświadczenie zawodowe:

 • min 1 rok doświadczenia jako Full Stack Developer, w tym czasie aktywne używanie w/w technologii, narzędzi i metodyk
 • uczestnictwo przez okres min 1 roku w ukończonym projekcie zarządzanym wg metodyki AGILE

Oczekiwany Profil

 • Samodzielność, inklinacja do angażowania się w projektowanie architektury i podejmowania inicjatywy
 • Samodyscyplina i umiejętność koncentracji na terminowym dostarczeniu wyników
 • Umiejętność równoległej komunikacji z zespołami R&D (także zewnętrznymi poddostawcami), Product Managerem i zespołem biznesowym
 • Umiejętność pracy w niewielkim zespole R&D, elastyczność w podejmowaniu zróżnicowanych ról w projekcie (np. developer / system architect / scrum master / presales engineer / …)

Co oferujemy?

Lokalizacja:

Nasze biuro operacyjne znajduje się w Warszawie
blisko metra Centrum / PKP (Śródmieście)

Umowa:

 • Zaangażowanie na FULL TIME do projektu Pricely
 • Umowa B2B lub umowa o pracę
 • Możliwość pracy zdalnej do 50% czasu

Kandydat(ka) będzie uczestniczyć we wszystkich fazach cyklu rozwoju oprogramowania, w tym w planowaniu, kodowaniu, testowaniu, wsparciu wdrożeniowym oraz koordynacji prac zespołu R&D. Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w ramach struktur spółki.

Oferty proszę przesyłać na:  rekrutacja@pricely.pl


Proszę o  potwierdzenie następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Full Stack developera, ogłoszonego w listopadzie 2020 r. i prowadzonego przez firmę Pricely sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

Zaproś nas na spotkanie

W 45 minut przekonamy Cię, że wdrożenie Pricely w Twojej sieci otworzy przed nią nowe możliwości rozwoju.

?
Projekt "PricingTags - system do optymalizacji i dynamicznego zarządzania cenami w małych i średnich sieciach handlowych" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.