09 Wrzesień 2019

Spinaker inwestuje 1 mln zł w PRICELY, przeznaczone dla sieci handlowych narzędzie IT do rekomendowania i optymalizowania cen sprzedaży

image

 

3 września 2019 r. fundusz Spinaker zainwestował 1 mln zł w polski startup Pricely sp z.o.o. (wcześniejsza nazwa Pricing Tags).

Pricely oferuje system IT do rekomendacji cen i zarządzania cenami dla sieci handlowych. Produkt jest oferowany w modelu SaaS, bazuje na technologiach obliczeń chmurowych oraz wykorzystuje metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do modelowania powiązań zwyczajów zakupowych konsumentów z cenami w sklepach. Dzięki modelowaniu optymalizowane są wyniki sieci, np. marża całkowita. Algorytmy dostosowują się do różnych strategii wizerunkowych stosowanych przez różne sieci handlowe. System Pricely wspiera zespół zarządzający cenami w sieci handlowej oferując bogaty zestaw raportów obrazujących sposób działania cen. System Pricely został już wdrożony u pierwszego klienta. PRICELY zostalo wybrane do grona 11 najbardziej obiecujących startupów technologicznych z Europy Środkowo-Wschodniej w ramach programu PwC Startup Collider 2019.

Środki pozyskane od Spinaker w całości zostaną przeznaczone na prace badawczo rozwojowe nad modułem zarządzania kampaniami wyprzedażowo-promocyjnymi w sieciach handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji cen w takich kampaniach (rekomender promocji)

„Poprzez inwestycję Spinakera, pozyskujemy partnera kapitałowego, który pozwoli zwiększyć potencjał rozwiązania Pricely. A dzięki swoim inwestorom, doświadczonym managerom z branży Handlu Detalicznego, Spinaker wzmacnia także możliwości dotarcia do sieci handlowych w Polsce i poza jej granicami” – skomentował Cezary Kosiński, CEO Pricely.„W zdecydowanej większości małych i średnich sieci handlowych planowanie i zarządzanie akcjami wyprzedażowymi i promocyjnymi i jest oparte na doświadczeniu i intuicji managerów. Dzięki wykorzystaniu w rekomenderze promocji technologii BigData oraz Sztucznej Inteligencji w zakresie systemów Machine Learning, managerowie sieci uzyskają narzędzie znacznie efektywniejsze w planowaniu, przygotowaniu, wdrażaniu oraz ocenie akcji promocyjnych” – komentuje Marcin Dobek, Czlonek Zarzadu Pricely.

Usunięto obraz.

W naszej ocenie Pricely stworzyła oprogramowanie do automatyzacji procesów biznesowych, oparte na algorytmach uczenia maszynowego dla handlu detalicznego i e-commerce mające świetlaną przyszłość na tle różnych rozwiązań dedykowanych handlowi. Potrzebę rynkową potwierdzają pierwsze wdrożenia, którymi już dziś spółka może pochwalić się publicznie. Jesteśmy zadowoleni, że środki pieniężne z naszego funduszu, przeznaczone na badania i rozwój, pozwolą na budowę przewagi konkurencyjnej Pricely, a docelowo wzrost wartości całej spółki” – dodaje Tomasz Marczuk, Członek Zarządu Funduszu SPINAKER alfa.

Bardzo nas cieszy pozyskanie kolejnego inwestora kapitałowego, który potwierdza słuszność obranego przez zespól kierunku rozwoju. Widzimy bardzo duży potencjał w rozwiązaniach retail-tech'owych oraz w zespole Pricely, którego doświadczenie i wiedza uprawdopodobnia kolejne udane wdrożenia tworzonych przez Spółkę rozwiązań - powiedział Michal Chabowski, CEO zarządzanego przez Rubicon Partners funduszu R Ventures I i członek Rady Nadzorczej Pricely

Projekt "PricingTags - system do optymalizacji i dynamicznego zarządzania cenami w małych i średnich sieciach handlowych" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.