Realizujemy projekt w ramach programu Bridge Alfa

Tytuł projekt

Pricely – Promo Optimization Module

Cel projektu

Celem projektu Pricely – Promo Optimization Module (POM) jest szereg prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania Proof of Concept (PoC) kompletnego, systemowego narzędzia umożliwiającego automatyzację wyznaczania wartości cen i weryfikację asortymentu wyprzedażowo-promocyjnego, tzw. REKOMENDERA PROMOCJI. W narzędziu POM będą wykorzystywane algorytmy adaptacyjne i elementy uczenia maszynowego w zakresie typowych schematów reagowania konsumentów sieci handlowych na inicjatywy promocyjne i wyprzedażowe, a także będą znacząco uwzględnione modele zmienności elastyczności popytu dla cen promocyjnych i wyprzedażowych oraz przetwarzania informacji w czasie rzeczywistym.

Planowane efekty

Efektem realizacji zaplanowanych prac B+R będzie stworzenie algorytmów, stanowiących integralną część systemu PricingTags, umożliwiających automatyczną analizę i przetwarzanie zebranych danych oraz opracowywanie rekomendacji i zaleceń jakościowych i ilościowych w zakresie kampanii promocyjno-wyprzedażowych w sieciach sklepów (w pierwszej kolejności ogólnospożywczych).

Wartość projektu

1 050 000 zł

Wkład Funduszy Europejskich

840 000 zł

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

Zaproś nas na spotkanie

W 45 minut przekonamy Cię, że wdrożenie Pricely w Twojej sieci otworzy przed nią nowe możliwości rozwoju.

?
Projekt "PricingTags - system do optymalizacji i dynamicznego zarządzania cenami w małych i średnich sieciach handlowych" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.